แนะนำโดยคุณครูใหญ่

เร็วๆนี้

ภาระกิจของโรงเรียน

ทางโรงเรียน DEAR Burma มีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ผู้อพยพชาวพม่าทุกเพศและทุกวัย สามารถดำรงค์ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกับคนในสังคมและที่ทำงาน ร่วมกันกับคุณครูอาสาสมัครพัฒนาชีวิตนักเรียนทุกคนที่มากกว่า 500 ชีวิต(และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) ให้มีความหนักแน่น ความเชื่อมั่นใจตัวเอง และการศึกษา เพื่อให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมเหมือนคนไทย มีผู้อพยพมากมายที่อพยพเข้ามาในไทยเนื่องจากการประสบปัญหาวิกฤตต่างๆในประเทศพม่า และมุ่งหวังหาชีวิตที่ดีกว่า และต้องการที่จะมีหน้าที่การงานเพื่อเป็นรายได้สนับสนุนครอบครัวที่ยังคงรออยู่ที่ประเทศพม่า นักเรียนแต่ละคน จึงมาเก็บเกี่ยวความรู้จากโรงเรียน ด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคน เนื่องจากสภาวะความขัดแย้งในพม่า นักเรียนจำนวนไม่น้อยที่มาจากชนเผ่าไทยใหญ่ ชาวกระเหรี่ยง ชาวระขิ่น ชาวขะญ่า ชาวมอญ ชาวขะฉิ่น ชาวเนปาล Padung*** รวมถึงชาวอินเดีย (Shan, Karen, Rakhine, Kayah, Mon, Kachin, Nepali, Padung and Indian) และต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จากการที่ไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างเริ่มจาการเป็นศูนย์ แต่ไม่ว่านักเรียนแต่ละคนจะมีพื้นฐานเป็นยังไง ไม่ว่าจะเป็นใครและมาจากที่ไหน นักเรียนทุกคนสวมชุดเครื่องแบบนักศึกษา เสื้อสีขาว กระโปรงหรือกางเกงสีดำ ซึ่งแสดงถึงความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และความเคารพซึ่งกันและกัน แม้ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ แต่ก็สามารถขับเคลื่อนนำพาโรงเรียนให้มีนักเรียนกว่า1,000คน และมีการเรียนการสอนมากว่า 10 ปี โรงเรียน Dear Burma ได้ให้ความรู้และทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนแต่ละคนอย่างเข้าถึงนักเรียนคนต่อคน.

การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย

ผู้อพยพชาวพม่าที่ประสบปัญหาทางด้านกฏหมาย สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ ผ่านทางมูลนิธิ TACDB (Thai Action Committee for Democracy in Burma)
something missing

โทร. 02-6566541 / 02-2164463.

เร็วๆนี้

In the press (translation missing)

เร็วๆนี้

ผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากใจของพวกเรา:

Public Delivery
Brackett Refugee Education Fund
The John P. Hussman Foundation

เกียรติประวัติของโรงเรียน

เร็วๆนี้