เกี่ยวกับ DEAR Burma

มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ

แนะนำโดยคุณครูใหญ่

เราทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยให้ผู้ใหญ่และเด็กชาวพม่าทั้งชายและหญิงรวมเข้ากับชุมชนและงานของพวกเขาได้อย่างราบรื่น ร่วมกับครูอาสาสมัครของเราเราดำเนินงานโรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตของนักเรียนกว่า 1,000 คน (และเติบโต) ให้พวกเขามีความเข้มแข็งความมั่นใจและทักษะทางการศึกษาเพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่เท่าเทียมกับคนไทยของพวกเขา มาจากความยากลำบากที่ผ่านไม่ได้ในประเทศของพวกเขามักจะหนีมาเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศไทยและเลี้ยงดูครอบครัวที่เหลืออยู่ในพม่าพวกเขาจึงเข้าโรงเรียนด้วยตัวเอง

เนื่องจากความขัดแย้งของพม่านักเรียนจำนวนมากมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นฉานกะเหรี่ยงยะไข่คายาห์มอญกะฉิ่นเนปาลผดุงและอินเดียและต้องเผชิญกับภารกิจที่ต้องเริ่มต้นจากอะไรเลย ไม่ว่าพื้นเพนักเรียนทุกคนจะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสีเข้มนำพวกเขาทั้งหมดไปสู่สนามแข่งขันที่เท่าเทียมกันและสร้างความเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกัน ทักษะที่เรียบง่าย แต่ก้าวหน้าที่มอบให้กับนักเรียนหลายพันคนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Dear Burma ได้ดำเนินการมาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของพวกเขาทุกคน เรียนทีละคนทีละคน Dear Burma อยู่ที่นี่เพื่อสอน

ภาระกิจของโรงเรียน

ทางโรงเรียน DEAR Burma มีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ผู้อพยพชาวพม่าทุกเพศและทุกวัย สามารถดำรงค์ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกับคนในสังคมและที่ทำงาน ร่วมกันกับคุณครูอาสาสมัครพัฒนาชีวิตนักเรียนทุกคนที่มากกว่า 500 ชีวิต(และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) ให้มีความหนักแน่น ความเชื่อมั่นใจตัวเอง และการศึกษา เพื่อให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมเหมือนคนไทย มีผู้อพยพมากมายที่อพยพเข้ามาในไทยเนื่องจากการประสบปัญหาวิกฤตต่างๆในประเทศพม่า และมุ่งหวังหาชีวิตที่ดีกว่า และต้องการที่จะมีหน้าที่การงานเพื่อเป็นรายได้สนับสนุนครอบครัวที่ยังคงรออยู่ที่ประเทศพม่า นักเรียนแต่ละคน จึงมาเก็บเกี่ยวความรู้จากโรงเรียน ด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคน เนื่องจากสภาวะความขัดแย้งในพม่า นักเรียนจำนวนไม่น้อยที่มาจากชนเผ่าไทยใหญ่ ชาวกระเหรี่ยง ชาวระขิ่น ชาวขะญ่า ชาวมอญ ชาวขะฉิ่น ชาวเนปาล Padung*** รวมถึงชาวอินเดีย (Shan, Karen, Rakhine, Kayah, Mon, Kachin, Nepali, Padung and Indian) และต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จากการที่ไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างเริ่มจาการเป็นศูนย์ แต่ไม่ว่านักเรียนแต่ละคนจะมีพื้นฐานเป็นยังไง ไม่ว่าจะเป็นใครและมาจากที่ไหน นักเรียนทุกคนสวมชุดเครื่องแบบนักศึกษา เสื้อสีขาว กระโปรงหรือกางเกงสีดำ ซึ่งแสดงถึงความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และความเคารพซึ่งกันและกัน แม้ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ แต่ก็สามารถขับเคลื่อนนำพาโรงเรียนให้มีนักเรียนกว่า1,000คน และมีการเรียนการสอนมากว่า 10 ปี โรงเรียน Dear Burma ได้ให้ความรู้และทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนแต่ละคนอย่างเข้าถึงนักเรียนคนต่อคน.

เกี่ยวกับรองผู้อำนวยการ Myint Wai

อาจารย์ใหญ่ Myint Wai อายุ 55 ปีอดีตนักเรียนที่หนีการปราบปรามทางทหารเมื่อปี 2531 เป็นแหล่งความหวังและให้ความช่วยเหลือเพื่อนชาวเมียนมาที่ต้องการความช่วยเหลือรวมทั้งแรงงานข้ามชาติ เขาสำเร็จการศึกษาระดับ B.A. ปริญญาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งและปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

เขากล่าวถึงความสำเร็จของโรงเรียนจากความช่วยเหลือที่หลากหลายรวมถึงความช่วยเหลือจากองค์กรและกลุ่มการเมืองในเมียนมาร์ซึ่งได้สนับสนุนและตรวจสอบการทำงานของโรงเรียน ในการอ้างอิงถึงโรงเรียนเขากล่าวว่ากำลังเจรจากับทั้งสองกระทรวงเพื่อให้ได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพในประเทศไทย

ข้อเท็จจริง

  • ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานครประเทศไทย
  • ก่อตั้งโดยคณะกรรมการประสานงานไทย – พม่า
  • อาจารย์ใหญ่ Myint Wai
  • ประธานมูลนิธิ TACDB ดร. ลัดดาวัลย์ตันติวิทยาพิทักษ์
  • เจ้าหน้าที่ 45 คนรวมทั้งครู 32 คน
  • โรงเรียนยังให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายความช่วยเหลือฉุกเฉินและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอีกแห่งในกรุงเทพฯสำหรับชาวพม่า

การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย

แรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ประสบปัญหาทางกฎหมายสามารถติดต่อ TACDB (Thai Action Committee for Democracy in Burma) มูลนิธิอย่างเป็นทางการซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้
โทร. 02-6566541 / 02-2164463.

ผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากใจของพวกเรา:

Public Delivery
Brackett Refugee Education Fund
The John P. Hussman Foundation
Staatenlos

Scroll to Top