การศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมีการเปิดสอนภาษาอังกฤษในหลายระดับชั้นด้วยกัน รวมทั้งหมด 3 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นที่หนึ่ง ได้แก่ English L-1 A, English L-1 B และ English L-1 C ระดับชั้นที่สอง คือ English L-2 ประกอบไปด้วย 3 ระดับชั้น และ ระดับชั้นที่ 3 ได้แก่ English L-3 ประกอบไปด้วย 2 ระดับชั้น ได้แก่ Pre-1, Pre-2 และ Pre-3 หลังจากที่นักเรียนได้ผ่านการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ 2-3 ภาคเรียนแล้ว นักเรียนจะมีทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และด้วยความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษนี้ ทำให้นักเรียนสามารถทำงานที่เกียวกับนักท่องเที่ยว การค้าขาย ฯลฯ ได้ในภายภาคหน้า

Dear Burma

การสอนภาษาไทย

การเรียนการสอนภาษาไทยนั้นมี 5 ระดับชั้นแตกต่างกันไป ได้แก่ Thai L-1 ถึง Thai L-5 ในบางระดับชั้นมีมากถึง 10 ห้องเรียนด้วยกัน ในทางเดียวกันก็มีบางระดับชั้นที่มีเพียงแค่ 2ห้องเรียน แต่ด้วยความทุ่มเทและความตั้งใจของนักเรียน หลังจากที่ผ่านการเรียนการสอนกับทางโรงเรียนได้เป็นเวลาแค่เพียงนิดเดียว แต่นักเรียนก็สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถทำงานกันชุมชนคนไทยได้ และเช่นเดียวกันนี้ การพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วนั้นเป็นภูมิคุ้มกันตัวเอง ป้องกันการเอาเปรียบ และดูถูกเหยียดหยาม รวมทั้งการถูกส่งกลับประเทศพม่าด้วย

DEAR BURMA 3

การสอบภาษาพม่า

ในขณะเดียวกันที่ภาษาพม่าเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศพม่า นักเรียนจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่มาจากชนเผ่าไทยใหญ่ ชาวชิน ชาวกระเหรี่ยง และพื้นที่ห่างไกลอื่นๆที่ภาษาท้องถิ่นไม่ใช่ภาษาพม่า แต่เป็นภาษาท้องถื่นของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้นักเรียนจะมีการศึกษาและโอกาสที่ดีกว่า ในการเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศพม่าเพื่อทำงานต่อไปในภายภาคหน้า หรือไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับแรงงานผู้อพยพที่ทำงานในประเทศไทย โรงเรียน Dear Burma มีการเรียนการสอนภาษาพม่าด้วยเช่นกัน

DEAR BURMA 5

อื่นๆ

ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป เพื่อมอบความหวังและโอกาสให้แก่นักเรียนทุกๆคน และเช่นเดียวกัน ทางโรงเรียนได้เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ และอื่นๆ และห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือหลายหลายภาษามากมาย

Scroll to Top